Award Amounts

Support for Attending Scientific Meetings (Conferences)

English
Conference Region Countries included in the Region Support Amount (USD)
Region A Americas, Australia, Far East, etc. 1800
Region B Europe and Middle East countries 1200
Region C Turkey, Cyprus 600
Turkish
Konferans Bölgesi Bölge kapsamındaki ülkeler Destek miktarı (USD)
A Bölgesi Amerika, Avustralya, Uzakdoğu v.b 1800
B Bölgesi Avrupa, Ortadoğu ülkeleri 1200
C Bölgesi Türkiye, Kıbrıs 600

Publication Awards/Yayın Ödülleri

For publications published before 2018 / 2018 yılından önce basılmış yayınlar için

Index Type/Dizin Türü

Support Amount/Ödül Miktarı

AHCI, SSCI, SCI

1000 USD

SCI-expanded

650 USD

 

For publications published in 2018 and later / 2018 yılı ve sonrası basılmış yayınlar için

Articles indexed in AHCI, SSCI, SCI and SCI-E of Web of Science / Web of Science AHCI, SSCI, SCI ve SCI-E dizinlerinde listelenen yayınlar

JCR  Category/JCR Kategorisi

Support Amount/Ödül Miktarı

Q1

1200 USD

Q2

1000 USD

Q3

800 USD

Q4

600 USD

 

Articles indexed in Scopus / Scopus veritabanında listelenen yayınlar

CiteScore Percentile/CiteScore Dilimi

Support Amount/Ödül Miktarı

76-99 (P1)

300 USD

51-75 (P2)

250 USD

26-50 (P3)

200 USD

0-25 (P4)

150 USD

 

Citation Award / Atıf Ödülü

Author's Citation Score/Yıllık Yazar Atıf Payı

Support Amount/Ödül Miktarı

120 and above/120 ve üstü

1200 USD

Between 10-20/10-120 arası

Citation score x 10 USD/Atıf payı x 10 USD

Less than 20/10’dan az

0 USD

 

Publications
News and Events
Contact
  • +90 392 630 1157
  • IGSR, EMU Famagusta TRNC via Mersin 10, Turkey